Algemene voorwaarden:

Change Wellness & Lifestyle, hierna te noemen afslankstudio

 

 • Betaling van een lessenkaart of behandelingskaart dient vooraf contant of per PIN te worden voldaan.
 • Lessenkaarten/behandelingskaarten zijn niet overdraagbaar en voor niet genoten lessen/behandelingen wordt geen restitutie verleend.
 • Lessenkaarten/behandelingskaarten zijn maximaal 3 of 6 maanden geldig.
 • Voor het volgen van de lessen/behandelingen dient altijd een afspraak te worden gemaakt.
 • Afgesproken lessen/behandelingen dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen komt de les/behandeling te vervallen.
 • Er is maximaal één ziekmelding per 10 lessen toegestaan.
 • Niet genoten lessen/behandelingen kunnen niet worden "geclaimd" en er wordt geen geld gerestitueerd.
 • Directie en personeel zijn niet aansprakelijk voor in de afslankstudio zoekgeraakte eigendommen.
 • Het deelnemen aan activiteiten in, en van de afslankstudio gebeurt volledig op eigen risico.
 • Voor opmerkingen, suggesties, of klachten kunt U ten allen tijden bij ons terecht.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.